Ledenstop blijft intact, maar mensen op wachtlijst worden toegelaten als lid

09 juli 2023

Sinds de introductie van padel heeft Tautenburg een luxe probleem. Er melden zich meer kandidaat leden dan dat wij denken dat we als vereniging kunnen absorberen. Om die reden is er al enige tijd een ledenstop. Geïnteresseerden kunnen zich op een wachtlijst plaatsen voor een voorrangspositie als er weer ruimte is om nieuwe leden toe te laten.

Als bestuur hebben we aangegeven op verschillende momenten te beoordelen in hoeverre er ruimte is om nieuwe leden aan te nemen. Deze week hebben we zo’n ijkmoment gehad.

Op basis van de drukte op de baan, het aantal reserveringen dat gedurende de week wordt gedaan en de signalen van de leden hebben we besloten een beperkte groei toe te staan. Dit betekent dat de 12 geïnteresseerden die momenteel op de wachtlijst staan, inmiddels zijn benaderd met een aanbod om lid van Tautenburg te worden. Verder zal de ledenstop gehandhaafd blijven. In ieder geval tot het eind van het jaar. Dan zullen we een nieuw ijkmoment hebben.

Voor nieuwe geïnteresseerden blijft gelden dat zij middels het inschrijfformulier op onze website zich op de wachtlijst kunnen plaatsen. Duidelijk is dat dit daadwerkelijk de kans om toegelaten te worden vergroot.

Uitzondering voor jeugdleden en tennis only leden

De uitzonderingspositie die wij ingesteld hadden voor jeugdleden (tot 18 jaar) blijft gehandhaafd. Deze ledenstop is vooral ingesteld vanwege de drukte op de padel banen. Daarom hebben we tevens besloten om de optie tennis-only, die uitsluitend mogelijk was voor de oorspronkelijke leden van de TV Tautenburg, ook voor nieuwe leden open te stellen. 

Namens het bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032