Inschrijven KNLTB Najaarscompetitie 2024 Padel

Je kunt je weer inschrijven voor de KNLTB Najaarscompetitie die wordt gespeeld in september en oktober 2024.

Inschrijven voor de KNLTB Najaarscompetitie 2024 is mogelijk tot en met 15 juni 2024.

Je kunt je inschrijven voor een gemengde (genderneutrale) of damescompetitie op vrijdag, zaterdag of zondag (s.v.p. onderstaand WORD-(invul)formulier of PDF-formulier downloaden en opsturen naar [email protected]).

Welke teams en competitiesoorten kunnen worden ingeschreven staat in het inschrijfformulier, je kunt dit ook teruglezen via de website van de KNLTB. Inschrijven betekent niet automatisch deelname. Het aantal in te schrijven teams is gemaximeerd, afhankelijk van de speeldag. Bij over inschrijving van het aantal teams zal loting plaatsvinden. 

Wat je moet weten over de Najaarscompetitie 2024:

 • Er wordt gespeeld op vijf speeldagen, zie ook het overzicht speeldata van de KNLTB.

 • Op zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt er gespeeld in verschillende klassen. De indeling is op basis van eerder behaalde resultaten (clubrechten). Hier kán soms van worden afgeweken door de KNLTB, al dan niet op basis van een verzoek door de vereniging.

 • Teams die zich inschrijven moeten rekening houden met een competitiebijdrage die afhankelijk is van het aantal thuiswedstrijden i.v.m. aantal benodigde ballen per wedstrijd (ballen mogen de teams na afloop houden). De bijdrage varieert van € 60,= tot € 100,= per team.

 • Het kan nodig zijn dat teams deels zelf de bardienst voor hun rekening moeten nemen of in geval er wel een (krappe) bardienstbezetting aanwezig is, deze de helpende hand dienen te bieden. Zo wordt ieder team ook een keer ingedeeld voor bar coördinatie/opruimdienst.

 • De KNLTB hanteert een streng boetesysteem, bijvoorbeeld:
  • Teams die zich terugtrekken uit de competitie betalen een boete van € 115 of € 225 (als indeling al bekend is) aan de KNLTB.
  • Teams die een wedstrijd niet op komen dagen betalen een boete van € 90 aan de KNLTB.

 • Inschrijven betekent niet automatisch deelname. Het aantal in te schrijven teams is gemaximeerd.
  • Vrijdagavond maximaal 6 teams
  • Zaterdag maximaal 6 teams
  • Zondag maximaal 6 teams

 • Indien loting noodzakelijk is als gevolg van overinschrijving voor een bepaalde speeldag, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  • Gemengde- en damesteams bestaan uit minimaal 5 spelers.
  • Spelers spelen minimaal drie keer mee.
  • De TC informeert betrokken captains over een eventuele loting, die onder toezicht van een bestuurslid zal plaatsvinden.
  • Eventueel eerder uitgelote teams hebben bij de volgende jaargang voorrang bij de indeling van de competitieteams, mits het team voor tenminste 75% uit dezelfde spelers bestaat en het aantal uitgelote teams niet groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
  • Indien er geloot dient te worden zal deze loting plaatsvinden op donderdagavond 20 juni 2024 om 19:30 uur.
 • Het is mogelijk om als speler/invaller in meerdere teams te spelen, mits dit niet op dezelfde speeldag is.

 • Leden die bij Tautenburg staan ingeschreven als Competitielid hebben geen speelrecht in competities waarvoor geloot moeten worden.

 • Meer informatie via [email protected].
Inschrijving_Padel_Najaarscompetitie_2024_PDF.pdf Inschrijving_Padel_Najaarscompetitie_2024_INVULVERSIE.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032