Baanreglement

Baanreglement van TPV Tautenburg

Baanreservering

Voor het reserveren van een baan maken de leden gebruik van het KNLTB-afhangsysteem. Dit kan via de app of de website.

Openingstijden van de banen

 • Voor senioren: van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 23 uur.
 • Voor de jeugd: van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 19 uur. 
 • De technische commissie (TC) en de jeugdcommissie (JC) kunnen hiervoor een uitzondering maken t.b.v. toernooien en (interne) competities.
 • Tijdens “onderlinge recreatieve toernooien” georganiseerd door bestuur of een van de commissies is er geen gelegenheid tot vrij tennissen.
 • Tijdens de “competitie” is er in principe geen gelegenheid tot vrij tennissen.
 • Tijdens het open jeugd toernooi zijn doordeweeks geen banen vrij tot 20.30 uur.
 • Tijdens het open senioren toernooi en de clubkampioenschappen zijn doordeweeks geen banen vrij vanaf 17.00 uur.
 • ’s Avonds en in de weekenden zijn er geen banen vrij tijdens beide open toernooien.
 • Tijdens het “tossen” op vrijdagochtend, gelden de volgende regels:
  • van 09.00 - 12.00 uur baan 3 t/m 6 tossen;
  • baan 1 en 2 vrij spelen.
 • Lessen door de trainer zullen per dag op verschillende banen gegeven worden.

Afhangregels

 • Bij tennis is inschrijven van minimaal 2 personen verplicht.
 • Bij padel is inschrijven van 4 personen verplicht.
 • Het is niet toegestaan om met 4 personen 2 enkelspelen achter elkaar af te hangen (zodat je feitelijk twee tijdsperiodes zou kunnen dubbelen).
 • Bij de constatering van een overtreding op dit punt zal/zullen de speler(s) een waarschuwing per mail ontvangen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal het DB een sanctie van € 25,-- per overtreding, opleggen.
 • Elk lid is verplicht om een introducee aan te melden via de app, ook als het minimum aantal spelers per baan al is gehaald.  Bij de constatering van een overtreding op dit punt zal/zullen de speler(s) een waarschuwing per mail ontvangen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal het DB een sanctie van € 25,-- per overtreding opleggen
 • Er is geen wachttijd om weer te mogen spelen (nadat je zelf bent afgehangen, kun je eventueel direct weer een nieuwe baan afhangen).
 • Hang altijd de “eerste vrije baan” af of kijk via “alle vrije banen” welke baan aan de beurt is om als eerste te worden afgehangen (het is niet eerlijk om een baan af te hangen die eigenlijk nog niet aan de beurt was!).
 • Bij “einde tijd” onmiddellijk stoppen en niet nog bijv. een game afspelen.
 • Na elke gebruik van de tennis- of padelbaan dient deze gesleept te worden met de daarvoor aanwezige sleepnetten.  

Baanregels

 • Tennisbaan en padelbaan uitsluitend betreden met geschikte sportschoenen;
 • Padelbanen alleen betreden met padelrackets. Tennisrackets zijn verboden. 
 • Uitsluitend toegang op de banen voor tennis/padelspelers en officials;
 • Geen glaswerk en kopjes meenemen op de baan;
 • Het is verboden om horloges te dragen bij het padel.
 • Na het spelen (en verlaten van de baan), baan slepen in aangegeven richting en baanvak;
 • Bij sneeuw en opdooi baan niet betreden.

Handhaving van het baanreglement

 • Bestuurs- en commissieleden zijn gerechtigd om spelers bij onreglementair gedrag van de baan te halen;
 • Bestuurs- en commissieleden zijn gerechtigd bij verkeerde reserveringen spelers daarop te wijzen dan wel van de baan te halen;
 • Van leden wordt verwacht dat zij op een nette manier elkaar aanspreken op het handhaven van de regels.    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032