Trainingsreglement

Trainingsreglement voor trainingen bij TPV Tautenburg.

Onderstaand reglement is afkomstig van Tennisschool TVL, onze partner voor tennis- en padel trainingen. 

 1. Een tennis lesuur duurt 50 minuten en een padel lesuur duurt 60 minuten. Bij een half tennis lesuur wordt er 25 minuten training gegeven en bij padel 30 minuten.  
 2. Cursist dient bij aanvang van de eerste tennis-/padeltraining lid te zijn van de vereniging. De inschrijving voor tennis-/padeltraining houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennis-/padeltrainingen. In dat geval volgt géén restitutie van het trainingsgeld.
 3. Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen trainingen.
 4. Het specifieke trainingsrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via deze website krijgen. De trainingsweken staan achter elk lesproduct aangegeven als op het vergrootglas wordt geklikt.
 5. Bij verandering van groepsgrootte worden de trainingstarieven of trainingstijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden. Voor aanvang van de trainingscyclus wordt hierover contact opgenomen met de cursisten.
 6. Wanneer door weersomstandigheden of baancondities de trainingen niet doorgaan, krijgt u indien mogelijk telefonisch/whatsapp bericht van de trainer. Bij twijfel kunt u de trainer altijd een berichtje sturen.
 7. Trainingen die wegens weersomstandigheden of baancondities door TVL geannuleerd zijn, worden ingehaald in overleg met de trainer. Waarbij er maximaal 2 uitgevallen regen/vorst/sneeuw trainingen worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. Geplande inhaaltrainingen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald.
 8. Trainingen die door afwezigheid van de trainer niet doorgaan worden ingehaald of door een andere trainer gegeven.
 9. Eenmaal aangevangen trainingen die door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden niet ingehaald.
 10. Bij de start van een lesuur spelen de leerlingen in. De trainer kan dat moment gebruiken voor een korte sanitaire stop en/of om wat te eten.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het trainingsgeld.
 12. De trainingen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben.
 13. U wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing.
 14. Betaling van de verschuldigde trainingsgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde trainingsgelden zullen een week na de start van de betreffende trainingscyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking. Voor uw administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
 15. Niet tijdige betaling van de trainingsgelden kan uitsluiting van de tennis-/padeltrainingen tot gevolg hebben.
 16. Er wordt geen lesgeld terugbetaald als er door overmacht, zoals overheidsbeleid, geen training gegeven kan worden. Indien mogelijk zal een passende regeling getroffen worden.
 17. Er wordt getraind op eigen risico. Tennisschool TVL is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 18. Alle informatie over trainingsduur en trainingstarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. TVL heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032