Lidmaatschap

Lid worden

Wat leuk dat je lid wilt worden van onze Tennis- & Padelvereniging!

Of wil je je eerst nog oriënteren? Dat kan ook. Hieronder vind je alle informatie over hoe je lid kan worden of hoe je kennis kan maken met tennis. 

Klik hier om je aan te melden via het online inschrijfformulier. 

Let op: voor de Zomer Challenge (senioren) en Maak kennis met tennis (jeugd) geldt een andere procedure (zie hieronder). 

Tarieven 2023

Volwassene € 220
Student € 145
Competitielidmaatschap* € 50
Jeugd vanaf 9 jaar € 108
Jeugd t/m 8 jaar € 35
 
* Het competitielidmaatschap geldt voor spelers die al bij een andere tennisvereniging volwaardig lid zijn en daarnaast bij onze vereniging competitie willen spelen. Deze vorm van competitielidmaatschap biedt dus de mogelijkheid om binnen onze vereniging competitie te spelen, maar uitsluitend voor competitievormen waarvoor geen loting plaatsvindt. Deze leden mogen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen. Dit lidmaatschap geeft geen recht op vrij spelen.
 
M.i.v. 2022 hebben wij de overstap gemaakt van tennisvereniging naar tennis- en padelvereniging. Het lidmaatschap van onze vereniging geeft recht om beide sporten te beoefenen. Voor leden die op 31-12-2021 lid waren van de tennisvereniging geldt een uitzonderingsregel dat zij een lidmaatschap kunnen aanhouden voor alleen tennis. Voor hen gelden de volgende reguliere tarieven.
 
Senior € 180
Student € 118
Competitielidmaatschap € 50
Winterlid (van 1-10 tot 1-4) € 110

Dit jaar zal de traditie van de zomer challenge voor tennis nog voortgezet worden. Deze zal in volgende jaren ook voor padel gelden. 

Algemene regelingen

  • Afkoop kantinediensten €  50,= (bardienstreglement)
  • Borg tijdelijke pas € 25,=
  • Blessure regeling € 50 korting voor 6 maanden, € 100,=  korting voor 12 maanden (zie toelichting hierna)
  • Eénmalige inschrijfkosten € 11,50 voor senior, € 7,= voor junior
  • Familiekorting: het vierde lid van een gezin heeft recht op een korting van 10% en elk vijfde lid of meer van één gezin heeft recht op 15% korting op de contributie. De korting wordt berekend over het lidmaatschapsbedrag van het oudste gezinslid. Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.
  • Introducé € 5 per keer (zie voor de voorwaarden hierna)
Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli geldt voor dat jaar een korting van 50%, met uitzondering voor de jeugdleden t/m 8 jaar.
 
Winterlidmaatschap en zomerlidmaatschap moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Eenmalige inschrijfkosten zijn niet van toepassing voor winter- en zomerlidmaatschap.
 
Tijdelijke pas
Nieuwe leden, winterleden en zomerleden ontvangen bij de aanmelding een tijdelijke pas. Voor deze pas dient een borg betaald te worden van € 25,=, welk bedrag bij inleveren van de pas weer wordt teruggegeven, danwel wordt teruggestort.
 
Introducé
De kosten voor een introducé bedraagt € 4,50 voor tennis en € 6,00 voor padel. Het is verplicht om af te hangen via de clubapp en daarbij wordt de volledige naam van de introducé vermeld. De betaling van het introductie tarief vindt plaats direct na de reservering via een Mollie betaling. 
 
Wijzigingen doorgeven 
Adreswijzigingen, opzeggingen of andere wijzigingen met betrekking tot je lidmaatschap kun je per emailbericht doorgeven aan: [email protected].
 
NB: Opzeggingen vóór 1 december van het lopend jaar doorgeven!
 
Blessureregeling
De blessureregeling dient - in beginsel - vooraf voor 6 of 12 maanden aangevraagd te worden. De blessureregeling kan iedere dag van de maand beginnen. Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Het bestuur kan om een schriftelijke doktersverklaring vragen. De blessureregeling is niet van toepassing op zomer- en winterlidmaatschap en voor junioren tot en met 8 jaar.
Bij toepassing van de blessureregeling wordt een korting verleend. Deze bedraagt € 50 voor een blessureperiode van 6 maanden en € 100 voor een blessureperiode van 12 maanden. Bij contributiebedragen die lager zijn dan het volle seniorentarief (zoals bijvoorbeeld bij jeugdleden en studenten) wordt de korting evenredig naar het lidmaatschapsbedrag berekend.
 
De gemeente Utrecht heeft een aantal jaren geleden de U-pas geïntroduceerd om mensen met een lager inkomen de mogelijkheid te bieden culturele activiteiten bij te wonen maar ook om een sport te kunnen beoefenen. Bij het sporten betekent dit dat een deel van de contributie wordt voldaan door deze stichting en een klein deel door de vereniging zodat de inwoners tegen een gereduceerd tarief kunnen sporten. De gemeente de Bilt heeft zich daar ook bij aangesloten en als tennisvereniging kunnen wij een deel van de contributie declareren bij het U-pas bureau. U kunt in 2020 het volledige resterende saldo op de U-pas gebruiken voor de contributie.
Nadere informatie over de U-pas en de gehanteerde inkomensgrenzen zijn te vinden op de website van de U-pas (http://www.u-pas.nl/).
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032