Lidmaatschap

Laatste nieuws: overdag en weekend (daluren) lidmaatschap mogelijk voor aspirant leden op de wachtlijst.

Om tegemoet te komen aan geïnteresseerden op de wachtlijst en een evenwichtig baangebruik te faciliteren hebben we besloten tot het instellen van een aangepast lidmaatschap. 

Het overdag en weekend (daluren) lidmaatschap heeft de volgende kenmerken:

 • Geldt voor tennis en padel.
 • Recht om te spelen doordeweeks tot 18.00 en gehele weekend, m.a.w. geen recht van spelen van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 23:00.
 • Regulier tarief bedraagt  €195,- per jaar, (studenten €130).
 • Tarief voor nieuwe leden voor de rest van het jaar is €65 euro (student €40).
 • Mogelijkheid tot deelname aan de KNLTB competitie, echter slechts voor de competities die overdag en in het weekend gespeeld worden (dus niet vrijdagavond competitie).
 • Tennis- of padelles alleen mogelijk overdag en in het weekend.
 • Mogelijkheid tot deelname clubkampioenschappen 
 • Bestaande leden kunnen hun lidmaatschap per 1 januari 2024 omzetten, en dienen dit voor 1 december kenbaar te maken.
 • Aspirant leden die nu op wachtlijst staan behouden hun plek op de wachtrij als ze volgend jaar volledig lid willen worden.
 • Leden die minstens 1 jaar dit lidmaatschap hebben, krijgen voorrang op de wachtlijst voor volledig lidmaatschap. 

Ledenstop voor all-in lidmaatschap m.u.v. jeugdleden!

De introductie van padel heeft geleid tot grote interesse om lid te worden van TPV Tautenburg. 

Om zeker te zijn dat onze leden ook op termijn voldoende mogelijkheid hebben om te spelen, is besloten tot een tijdelijke ledenstop.  

De ledenstop geldt voor volwassenen (en studenten). Inschrijvingen na 19 april 2023 worden op een wachtlijst geplaatst. Jeugdleden kunnen zich nog wel aanmelden als lid.

 

Lid worden

Wat leuk dat je lid wilt worden van onze Tennis- & Padelvereniging!

Of wil je je eerst nog oriënteren? Dat kan ook. Hieronder vind je alle informatie over hoe je lid kan worden of hoe je kennis kan maken met tennis. 

Klik hier om je aan te melden via het online inschrijfformulier

 

Tarieven 2023

Volwassene € 220
Student € 145
Ballenpret tot 7 jaar contributievrij
Junioren van 7 t/m 10 jaar € 75
Junioren van 10 t/m 17 jaar  € 110
Daluren * € 195 (restant 2023: €65) 
Daluren student € 130 (restant 2023: €40) 
Winterlidmaatschap (1-10 tot 1-4)** € 110
Competitielidmaatschap*** € 50
Tennis only € 180
 
Bij lidmaatschappen die leeftijd afhankelijk zijn wordt uitgegaan van de leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar.
 
* Het dalurenlidmaatschap geeft recht om te spelen doordeweeks tot 18.00 en gedurende het weekend. 
 
** Het winterlidmaatschap moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Op dit moment wordt winderlidmaatschap alleen aangeboden voor tennis. 
 
*** Het competitielidmaatschap geldt voor spelers die al bij een andere tennisvereniging volwaardig lid zijn en daarnaast bij onze vereniging competitie willen spelen. Deze vorm van competitielidmaatschap biedt dus de mogelijkheid om binnen onze vereniging competitie te spelen, maar uitsluitend voor competitievormen waarvoor geen loting plaatsvindt. Deze leden mogen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen. Dit lidmaatschap geeft geen recht op vrij spelen. Per competitieteam is het slechts mogelijk om 1 persoon met een competitielidmaatschap te hebben
 
M.i.v. 2022 hebben wij de overstap gemaakt van tennisvereniging naar tennis- en padelvereniging. Het lidmaatschap van onze vereniging geeft recht om beide sporten te beoefenen. Voor leden die op 31-12-2021 lid waren van de tennisvereniging geldt een uitzonderingsregel dat zij een lidmaatschap kunnen aanhouden voor alleen tennis. Voor hen gelden de volgende reguliere tarieven.
 
Senior € 180
Student € 118

 

Algemene regelingen

 • Afkoop kantinediensten €  50,= (bardienstreglement).
 • Borg tijdelijke pas € 25,=.
 • Blessure regeling € 60 korting voor 6 maanden, € 120  korting voor 12 maanden (zie toelichting hierna). Voor senioren die voor 1 januari 2023 hebben gekozen voor de regeling alleen tennis met een lagere contributie zijn de kortingsbedragen respectievelijk € 50 en € 100.
 • Familiekorting (woonachtig op 1 adres): het vierde lid van een gezin geeft recht op een korting van 10%  en elk vijfde lid of meer van één gezin geeft recht op 15% extra korting op de contributie van het oudste gezinslid. Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen of eenmalige aanbiedingen.
 • Introducé : de kosten voor een introducé bedragen € 6,00 per baan per uur (zie voor de voorwaarden hierna).
 • Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli geldt voor dat jaar een korting van 50%, met uitzondering voor de jeugdleden t/m 8 jaar.
Tijdelijke pas
Nieuwe leden en winterleden ontvangen bij de aanmelding een tijdelijke pas. Voor deze pas dient een borg betaald te worden van € 25,=, welk bedrag bij inleveren van de pas weer wordt teruggegeven/teruggestort.
 
Introducé
De kosten voor een introducé bedragen € 6,00 per uur per baan. Het is verplicht om af te hangen via de clubapp en daarbij de volledige naam van de introducé te vermelden. De betaling van het introductietarief gaat direct via een Mollie betaling. 
 
Wijzigingen doorgeven 
Adreswijzigingen, opzeggingen of andere wijzigingen met betrekking tot je lidmaatschap kun je per emailbericht doorgeven aan: [email protected].
 
Opzeggen
Lidmaatschap van TPV Tautenburg geldt per kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggingen voor het volgende kalender jaar dien je vóór 1 december van het lopend jaar schriftelijk (per mail of brief) door te geven!
 
Blessureregeling
De blessureregeling dient - in beginsel - vooraf voor 6 of 12 maanden aangevraagd te worden. De blessureregeling kan iedere dag van de maand beginnen. Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Het bestuur kan om een schriftelijke doktersverklaring vragen. De blessureregeling is niet van toepassing op het winterlidmaatschap en voor junioren tot en met 8 jaar.
Bij toepassing van de blessureregeling wordt een korting verleend. De kortingsbedragen staan hierboven vermeld. Bij contributiebedragen die lager zijn dan het volle seniorentarief (zoals bijvoorbeeld bij jeugdleden en studenten) wordt de korting evenredig naar het lidmaatschapsbedrag berekend.
 
U-pas
De gemeente Utrecht heeft een aantal jaren geleden de U-pas geïntroduceerd om mensen met een lager inkomen de mogelijkheid te bieden culturele activiteiten bij te wonen maar ook om een sport te kunnen beoefenen. Bij het sporten betekent dit dat een deel van de contributie wordt voldaan door deze stichting en een klein deel door de vereniging zodat de inwoners tegen een gereduceerd tarief kunnen sporten. De gemeente de Bilt heeft zich daar ook bij aangesloten en als tennisvereniging kunnen wij een deel van de contributie declareren bij het U-pas bureau. Je kunt in 2023 het volledige resterende saldo op de U-pas gebruiken voor de contributie.
Nadere informatie over de U-pas en de gehanteerde inkomensgrenzen zijn te vinden op de website van de U-pas (http://www.u-pas.nl/).
 
  
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032