Lidmaatschap

 
Lid worden 
 
Als je lid wilt worden van onze vereniging, kun je het aanmeldformulier downloaden en inleveren bij: Tosca Veen, Saturnushof 6, 3738 XG, Maartensdijk. Je kan ook de button op de home-page gebruiken voor het aanmelden als nieuw lid.
Zodra je lidmaatschap geëffectueerd is ontvang je een (KNLTB) ledenpas. Deze ledenpas gebruik je voor toegang tot het tennispark en verschaft toegang tot de hal van het clubhuis (pas door de paslezer halen). In de hal van het clubhuis hangt een elektronisch afhangbord (touchscreen), waarop je met je ledenpas een baan kunt reserveren. Tevens hangt er een baanreglement en een gebruikershandleiding, waarin ons elektronisch afhangsysteem nader wordt toegelicht. 
 
Zomer Challenge 2020
 
Tennisvereniging Tautenburg doet dit jaar mee aan de Zomer Challenge 2020. Dit biedt jou de kans om de hele zomer voor 50 euro te tennissen. Ideaal voor iedereen die wil sporten tijdens de coronabeperkingen. Voor jeugdleden is dit zelfs 25 euro! Meer weten over de Zomer Challenge? Lees hier alle voorwaarden en mogelijkheden.
 
Contributie
 
Voor 2020 gelden onderstaande (ongewijzigde) contributie bedragen:
 
Contributie senioren
 • Senior € 180,=
 • Student € 118,=
 • Competitielidmaatschap € 50,= (zie hieronder de voorwaarden)
 • Winterlid senior € 110,= (periode van 1-10 tot 1-4, geen pasfoto nodig)
 • Zomerlid (senior/junior) € 50,= (periode van 1-7 tot 1-9, geen pasfoto nodig)

Contributie junioren

 • Junior die in 2020 9 jaar worden of al zijn € 108,=
 • Junior tot en met 8 jaar € 35,=
 • Competitielidmaatschap € 50,= (zie hieronder de voorwaarden)
 • Winterlid junior € 65,= (periode van 1-10 tot 1-4, geen pasfoto nodig)
 • Zomerlid (senior/junior) € 50,= (periode van 1-7 tot 1-9, geen pasfoto nodig)

Algemene regelingen

 • Afkoop kantinediensten €  50,= (bardienstreglement)
 • Borg tijdelijke pas € 25,=
 • Blessure regeling € 50 korting voor 6 maanden, € 100,=  korting voor 12 maanden (zie toelichting hierna)
 • Eénmalige inschrijfkosten € 11,50 voor senior, € 7,= voor junior
 • Familiekorting: het vierde lid van een gezin heeft recht op een korting van 10% en elk vijfde lid of meer van één gezin heeft recht op 15% korting op de contributie. De korting wordt berekend over het lidmaatschapsbedrag van het jongste gezinslid
 • Introducé € 5 per keer (aanmelden bij Tosca Veen)
 
Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli geldt voor dat jaar een korting van 50%.
 
Het competitielidmaatschap geldt voor spelers die al bij een andere tennisvereniging volwaardig lid zijn en daarnaast bij onze vereniging competitie willen spelen. Deze vorm van competitielidmaatschap biedt dus de mogelijkheid om binnen onze vereniging competitie te spelen, maar uitsluitend voor competitievormen waarvoor geen loting plaatsvindt. Deze leden mogen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen. Dit lidmaatschap geeft geen recht op vrij spelen.
 
Winterlidmaatschap en zomerlidmaatschap moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Eenmalige inschrijfkosten zijn niet van toepassing voor winter- en zomerlidmaatschap.
 
Tijdelijke pas
Nieuwe leden, winterleden en zomerleden ontvangen bij de aanmelding een tijdelijke pas. Voor deze pas dient een borg betaald te worden van € 25,=, welk bedrag bij inleveren van de pas weer wordt teruggegeven, danwel wordt teruggestort.
 
Wijzigingen doorgeven 
Adreswijzigingen, opzeggingen of andere wijzigingen met betrekking tot je lidmaatschap kun je per emailbericht doorgeven aan: [email protected].
 
NB: Opzeggingen vóór 1 december van het lopend jaar doorgeven!
 
Blessureregeling
De blessureregeling dient - in beginsel - vooraf voor 6 of 12 maanden aangevraagd te worden. De blessureregeling kan iedere dag van de maand beginnen. Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Het bestuur kan om een schriftelijke doktersverklaring vragen. De blessureregeling is niet van toepassing op zomer- en winterlidmaatschap en voor junioren tot en met 8 jaar.
Bij toepassing van de blessureregeling wordt een korting verleend. Deze bedraagt € 50 voor een blessureperiode van 6 maanden en € 100 voor een blessureperiode van 12 maanden. Bij contributiebedragen die lager zijn dan het volle seniorentarief (zoals bijvoorbeeld bij jeugdleden en studenten) wordt de korting evenredig naar het lidmaatschapsbedrag berekend.
 
De gemeente Utrecht heeft een aantal jaren geleden de U-pas geïntroduceerd om mensen met een lager inkomen de mogelijkheid te bieden culturele activiteiten bij te wonen maar ook om een sport te kunnen beoefenen. Bij het sporten betekent dit dat een deel van de contributie wordt voldaan door deze stichting en een klein deel door de vereniging zodat de inwoners tegen een gereduceerd tarief kunnen sporten. De gemeente de Bilt heeft zich daar ook bij aangesloten en als tennisvereniging kunnen wij een deel van de contributie declareren bij het U-pas bureau. U kunt in 2020 het volledige resterende saldo op de U-pas gebruiken voor de contributie.
Nadere informatie over de U-pas en de gehanteerde inkomensgrenzen zijn te vinden op de website van de U-pas (http://www.u-pas.nl/).
 
 
2020 Inschrijfformulier lidmaatschapTautenburg.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk