Het park en de banen

Niet spelen bij vorst en opdooi!
Bij strenge vorst, -10 graden of kouder, en bij opdooi (het water kan dan niet weg) kan er niet worden gespeeld. De parkcommissie zal een bord ophangen op het entreehek en ook op de website en via de mail zal dit worden gemeld.

Het is ten strengste verboden om op eigen initiatief dan toch te proberen de banen bespeelbaar te krijgen. Als op de website staat dat er niet gespeeld kan worden is dit weloverwogen. Uiteraard zullen wij proberen als eerste de tennisschool weer te laten spelen.


Afhangen

Alle leden krijgen eenmaal per twee jaar een ledenpas. Voor het binnenkomen en het afhangen van een baan heb je altijd je ledenpas nodig. Let op: tijdens Corona gelden afwijkende regels, waaronder digitaal afhangen via de clubapp. Hieronder staan de normale afhangregels buiten Corona-tijd.
Het baanschema en baanreglement zijn bindend.

 1. Het is alleen toegestaan om te spelen indien de baan is afgehangen met een geldige ledenpas/introducépas. Voor een enkelspel twee pasjes en voor dubbelspel vier pasjes.
 2. Je mag pas afhangen als alle spelers aanwezig zijn.
 3. Als jullie speeltijd erop zit, kunnen jullie opnieuw een baan afhangen volgens de regels in het baanreglement.
 4. Als er een baan vrij is, mag deze door zowel senioren als junioren worden bespeeld. De normale afhangregeling en het baanschema zijn van toepassing. Wanneer de banen bezet zijn, kunnen de seniorbanen alleen worden afgehangen door senioren en de juniorbaan alleen door junioren.
 5. Er zijn geen reserveringen mogelijk zonder toestemming van het bestuur.


Baanreglement TV Tautenburg

 1. Tijdens “onderlinge recreatieve toernooien” is er geen gelegenheid tot vrij tennissen.
 2. Tijdens de “competitie” is er in principe geen gelegenheid tot vrij tennissen.
 3. Tijdens het open jeugd toernooi zijn doordeweeks geen banen vrij tot 20.30 uur.
 4. Tijdens het open senioren toernooi zijn doordeweeks geen banen vrij vanaf 17.00 uur.
 5. ’s Avonds en in de weekenden zijn er geen banen vrij tijdens beide open toernooien.
 6. Tijdens het “tossen” op vrijdagochtend, gelden de volgende regels:
  - van 09.00 - 12.00 uur baan 3 t/m 6 tossen;
  - baan 1 en 2 vrij spelen.
 7. Lessen door de trainer zullen per dag op verschillende banen gegeven worden.
 8. Afhangregels:
  - Enkelspel (2 of 3 personen) 45 minuten speeltijd.
  - Dubbelspel (4 personen) 45 minuten speeltijd.
  - Het is niet toegestaan om met vier personen 2 enkelspelen achter elkaar af te hangen (zodat je feitelijk anderhalf uur zou kunnen dubbelen).
  - Er is geen wachttijd om weer te mogen spelen (nadat je zelf bent afgehangen, kun je eventueel direct weer een nieuwe baan afhangen).
  - Hang altijd de “eerste vrije baan” af of kijk via “alle vrije banen” welke baan aan de beurt is om als eerste te worden afgehangen (het is niet eerlijk om een baan af te hangen die eigenlijk nog niet aan de beurt was!).
  - Pas afhangen als alle spelers aanwezig zijn, die ook op het park aanwezig moeten blijven tot het tijdstip dat op het elektronisch Afhangbord is afgehangen.
  - Bij “einde tijd” onmiddellijk stoppen en niet nog bijv. een game afspelen.
 9. Tenniskleding en tennisschoeisel zijn verplicht.
 10. Na elke gebruik van de tennisbaan dient deze gesleept te worden met de daarvoor aanwezige sleepnetten.

Introducés
Een introducé is een persoon die geen lid is en speelt met tenminste één lid van de vereniging.

 • Voor introducées moet vooraf € 5,- worden voldaan op bankrekening NL50RABO0308337905 onder vermelding van de naam van de introducé. Zie verder onder lidmaatschap.
 • Jeugdleden mogen altijd een vriendje meenemen die lid is van een andere tennisvereniging binnen de gemeente. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.
 • Elke introducé tennist onder verantwoordelijkheid van een clublid, deze is aansprakelijk bij eventuele overtredingen.
 • Tijdens de clubactiviteiten als kampioenschappen, recreatietoernooitjes, open toernooien en de reguliere KNLTB-voorjaarscompetitie mogen de leden niet met een introducé spelen.

Kleding/schoenen
Tennis is een sport en je wordt geacht op de tennisbaan sportkleding en sportschoenen te dragen. Laat je bij de aanschaf van je tennisschoenen goed informeren of deze geschikt zijn om er mee op smashcourt te spelen.

Kleedkamers
TV Tautenburg heeft de beschikking over ruime kleedkamers die voorzien zijn van douches en toiletten. We dragen gezamenlijk zorg voor ons park: laat de kleedkamers en douches schoon achter! TV Tautenburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen uit de kleedkamers. Iedereen wordt aangeraden om geen geld of kostbaarheden achter te laten.

Openingstijden
Tennisbanen: van 8.00 tot 23.00 uur.
Kantine: De kantine is open tijdens toss-avonden, toernooien en competitiewedstrijden en andere door de vereniging georganiseerde activiteiten. De leden van TV Tautenburg doen bij toerbeurt kantinedienst volgens een jaarrooster, opgesteld door de kantinecommissie.

Verlichting
Alle banen en de oefenbaan op het park zijn voorzien van LED-verlichting. Leden kunnen, indien nodig, zelf de verlichting inschakelen middels 4 knoppen in de hal van de kantine.
Als de banen niet meer bespeeld worden, dient de verlichting te worden uitgeschakeld.
Wanneer het licht niet aangaat is er een storing. Storingen kunnen worden gemeld bij de parkcommissie.

Deze lampen kosten veel stroom!
Wees dus zuinig met het gebruik van de verlichting!
De verlichting mag ’s avonds na 23.00 uur niet meer worden gebruikt.

ALS JE VERTREKT EN ER GEEN SPELERS STAAN TE WACHTEN ………..LICHT UIT DOEN !

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032