Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van onze tennisvereniging! Hieronder vind je alle informatie over hoe je lid kan worden, de verschillende aanbiedingen (zoals de Zomer Challenge en Maak kennis met tennis) en de contributie. 

Lid worden

Klik hier om je aan te melden. Of download hier het aanmeldformulier en lever deze in bij: Tosca Veen, Saturnushof 6, 3738 XG, Maartensdijk. 

Zomer Challenge 2021
 
Wil jij deze zomer buiten sporten op 1,5 meter? Ontdek hoe leuk tennis is en doe mee aan de Tautenburg Zomer Challenge! Voor iedereen. Jong en oud. Beginners en gevorderden. 
 
Wat houdt de Zomer Challenge in?
Voor slechts 50 euro krijg je: 
 • Een lidmaatschap van juni t/m september om onbeperkt vrij te spelen;
 • 4 tennislessen;
 • Een leenracket (indien nodig) en een blik tennisballen;
 • Je bent officieel lid van de KNLTB en de club. Dit betekent dat je mee mag doen aan alle activiteiten en toernooien. 

Wil je daarna bij ons blijven tennissen? Maak dan gebruik van de speciale lidmaatschapsaanbieding voor 2021 - 2022. Je betaalt in 2021 voor de rest van het jaar geen contributie als je in 2022 lid blijft. Ook betaal je geen inschrijfkosten. In 2022 betaal je de reguliere contributie. In het najaar kan je tevens meedoen aan de reguliere lessencyclus. 

Gratis proefles

Twijfel je nog? Doe dan geheel vrijblijvend mee aan de gratis proefles op zaterdag 15 mei 2021. Meld je aan via [email protected]

Meer informatie en aanmelden
 
Wil je je inschrijven voor de Zomer Challenge, aanmelden voor de gratis proefles of meer informatie? Stuur dan een email naar [email protected].
 
Maak kennis met tennis
 
Ook voor de jeugd tot en met 9 jaar is er een speciale aanbieding: Maak kennis met tennis. Dit zijn 10 lessen voor € 80,-. Hierna beslis je pas of je door wilt en lid wordt van de vereniging. Als je meteen lid wordt voor het jaar 2022, is het lidmaatschap voor de rest van 2021 gratis.  Klik hier voor meer informatie. 
 
Speciale lidmaatschapsaanbieding voor 2021 - 2022
 
In 2021 hebben we voor nieuwe leden de volgende aanbiedingen:
 • Word je vóór 1 juni lid en blijf je lid in 2022? Dan betaal je voor 2021 slechts de helft van de contributie. In 2022 betaal je de reguliere contributie;
 • Word je lid tussen 1 juni tot 1 oktober? Maak dan gebruik van de Zomer Challenge 2021 (zie informatie hierboven);
 • Word je lid vanaf 1 oktober en blijf je lid in 2022? Dan betaal je de rest van 2021 geen contributie. In 2022 betaal je de reguliere contributie.  
Voor alle aanbiedingen geldt dat we in 2021 afzien van het in rekening brengen van eenmalige inschrijfkosten. Deze aanbieding geldt niet voor leden die in 2020 lid waren en hun lidmaatschap hebben opgezegd. Deze aanbieding geldt ook niet voor jeugdleden t/m 8 jaar. Daarvoor geldt een vaste lage contributie van € 35,-. 
 
Contributie (regulier)
 
Voor 2022 gelden onderstaande (ongewijzigde) contributie bedragen:
 
Contributie senioren
 • Senior € 180,= (alle leden die in 2022 18 jaar worden of ouder zijn)
 • Student € 118,=
 • Competitielidmaatschap € 50,= (zie hieronder de voorwaarden)
 • Winterlid senior € 110,= (periode van 1-10 tot 1-4, geen pasfoto nodig)
 • Zomerlid (senior/junior) € 50,= (periode van 1-7 tot 1-9, geen pasfoto nodig) Let op: de zomerchallenge-aanbieding zal meestal gunstiger zijn!

Contributie junioren

 • Junior die in 2022 9 jaar worden of al zijn € 108,=
 • Junior tot en met 8 jaar € 35,=
 • Competitielidmaatschap € 50,= (zie hieronder de voorwaarden)
 • Winterlid junior (vanaf 9 jr)  € 65,= (periode van 1-10 tot 1-4, geen pasfoto nodig)
 • Zomerlid (senior/junior vanaf 9 jr) € 50,= (periode van 1-7 tot 1-9, geen pasfoto nodig)

Algemene regelingen

 • Afkoop kantinediensten €  50,= (bardienstreglement)
 • Borg tijdelijke pas € 25,=
 • Blessure regeling € 50 korting voor 6 maanden, € 100,=  korting voor 12 maanden (zie toelichting hierna)
 • Eénmalige inschrijfkosten € 11,50 voor senior, € 7,= voor junior
 • Familiekorting: het vierde lid van een gezin heeft recht op een korting van 10% en elk vijfde lid of meer van één gezin heeft recht op 15% korting op de contributie. De korting wordt berekend over het lidmaatschapsbedrag van het oudste gezinslid. Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.
 • Introducé € 5 per keer (zie voor de voorwaarden hierna)
Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli geldt voor dat jaar een korting van 50%, met uitzondering voor de jeugdleden t/m 8 jaar.
 
Het competitielidmaatschap geldt voor spelers die al bij een andere tennisvereniging volwaardig lid zijn en daarnaast bij onze vereniging competitie willen spelen. Deze vorm van competitielidmaatschap biedt dus de mogelijkheid om binnen onze vereniging competitie te spelen, maar uitsluitend voor competitievormen waarvoor geen loting plaatsvindt. Deze leden mogen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen. Dit lidmaatschap geeft geen recht op vrij spelen.
 
Winterlidmaatschap en zomerlidmaatschap moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Eenmalige inschrijfkosten zijn niet van toepassing voor winter- en zomerlidmaatschap.
 
Tijdelijke pas
Nieuwe leden, winterleden en zomerleden ontvangen bij de aanmelding een tijdelijke pas. Voor deze pas dient een borg betaald te worden van € 25,=, welk bedrag bij inleveren van de pas weer wordt teruggegeven, danwel wordt teruggestort.
 
Introducé
De kosten voor het mogen tennissen door een introducé bedraagt € 5. Het is verplicht om af te hangen via de clubapp en daarbij wordt de volledige naam van de introducé vermeld. Betaling van de bijdrage van € 5 moet vooraf plaatsvinden op bankrekening NL50RABO0308337905 onder vermelding van de naam van de introducé. Mocht onverhoopt geen betaling hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen na het spelen, dan stuurt de penningmeester naar het lid dat heeft afgehangen een factuur van € 7,50. Een niet-lid mag maximaal 10 keer per jaar geïntroduceerd worden.
 
Wijzigingen doorgeven 
Adreswijzigingen, opzeggingen of andere wijzigingen met betrekking tot je lidmaatschap kun je per emailbericht doorgeven aan: [email protected].
 
NB: Opzeggingen vóór 1 december van het lopend jaar doorgeven!
 
Blessureregeling
De blessureregeling dient - in beginsel - vooraf voor 6 of 12 maanden aangevraagd te worden. De blessureregeling kan iedere dag van de maand beginnen. Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Het bestuur kan om een schriftelijke doktersverklaring vragen. De blessureregeling is niet van toepassing op zomer- en winterlidmaatschap en voor junioren tot en met 8 jaar.
Bij toepassing van de blessureregeling wordt een korting verleend. Deze bedraagt € 50 voor een blessureperiode van 6 maanden en € 100 voor een blessureperiode van 12 maanden. Bij contributiebedragen die lager zijn dan het volle seniorentarief (zoals bijvoorbeeld bij jeugdleden en studenten) wordt de korting evenredig naar het lidmaatschapsbedrag berekend.
 
De gemeente Utrecht heeft een aantal jaren geleden de U-pas geïntroduceerd om mensen met een lager inkomen de mogelijkheid te bieden culturele activiteiten bij te wonen maar ook om een sport te kunnen beoefenen. Bij het sporten betekent dit dat een deel van de contributie wordt voldaan door deze stichting en een klein deel door de vereniging zodat de inwoners tegen een gereduceerd tarief kunnen sporten. De gemeente de Bilt heeft zich daar ook bij aangesloten en als tennisvereniging kunnen wij een deel van de contributie declareren bij het U-pas bureau. U kunt in 2020 het volledige resterende saldo op de U-pas gebruiken voor de contributie.
Nadere informatie over de U-pas en de gehanteerde inkomensgrenzen zijn te vinden op de website van de U-pas (http://www.u-pas.nl/).
 
 
2020 Inschrijfformulier lidmaatschapTautenburg.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032