Uitnodiging Algemene ledenvergadering 19 januari

03 januari 2022

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op woensdag 19 januari 2022 om 20.00 uur. Dit zal via microsoft teams plaats vinden.

In verband met de coronamaatregelen zal de vergadering via video-verbinding plaatsvinden. Indien u hieraan wilt deelnemen verzoeken wij u aan te melden door een mail aan [email protected]. Wij zullen dan in het begin van de week van de ALV de toegangslink toemailen.

Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk zondag 16 januari 2022 20.00 uur naar aanleiding van de agenda en de stukken via de mail ([email protected]) vragen te stellen. De beantwoording van de vragen zal tijdens de vergadering plaatsvinden en later via het verslag op de website worden gepubliceerd.

Hier bijgevoegd zijn:

  • Agenda
  • Verslag ALV van 2021
  • Financieel jaarverslag TV Tautenburg
  • Voorstel voor aanleg Padelbanen en verstrekken lening aan STAM
voorstel padel aan ALV eindversie.pdf agenda ALV 2022.pdf Jaarrekening TV Tautenburg.pdf notulen alv 24022021.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032