Inschrijven KNLTB Zomercompetitie 2024 Padel

Tautenburg doet ook dit jaar mee met de KNLTB Zomercompetitie Padel die wordt gespeeld op 5 vrijdagavonden van 7 juni t/m 5 juli 2024. 

Je kunt je inschrijven voor een gemengde (genderneutrale) competitie of damescompetitie. Tautenburg doet  - net als vorig jaar - alleen mee met de vrijdagavond zomercompetitie; niet op zaterdag en zondag dus! Er kunnen in totaal maximaal 6 teams deelnemen. Bij meer inschrijvingen zal geloot worden. Een eventuele loting wordt georganiseerd op woensdagavond 1 mei 2024 om 19.30 in de kantine van TPV Tautenburg. Om je in te schrijven s.v.p. onderstaand WORD-(invul)formulier of PDF-formulier downloaden en opsturen naar [email protected]).

Inschrijven is mogelijk tot en met 28 april 2024. 

Wat je moet weten over de KNLTB Zomercompetitie 2024 Padel:

 • Er wordt gespeeld op 5 vrijdagavonden speeldagen, zie ook het overzicht speeldata van de KNLTB.

 • Teams die zich inschrijven moeten rekening houden met een competitiebijdrage die afhankelijk is van het aantal thuiswedstrijden i.v.m. aantal benodigde ballen per wedstrijd (ballen mogen de teams na afloop houden). De bijdrage varieert van € 60,= tot € 100,= per team.

 • Het kan nodig zijn dat teams deels zelf de bardienst voor hun rekening moeten nemen of in geval er wel een (krappe) bardienstbezetting aanwezig is, deze de helpende hand dienen te bieden. Zo wordt ieder team ook een keer ingedeeld voor bar coördinatie/opruimdienst.

 • De KNLTB hanteert een streng boetesysteem, bijvoorbeeld:
  • Teams die zich terugtrekken uit de competitie betalen een boete van € 115 of € 225 (als indeling al bekend is) aan de KNLTB.
  • Teams die een wedstrijd niet op komen dagen betalen een boete van € 90 aan de KNLTB.

 • Inschrijven betekent niet automatisch deelname. Het aantal in te schrijven teams is gemaximeerd.
  • Vrijdagavond maximaal 6 teams.

 • Indien loting noodzakelijk is als gevolg van overinschrijving voor een bepaalde speeldag, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  • Gemengde- en damesteams bestaan uit minimaal 5 spelers.
  • Spelers spelen minimaal drie keer mee.
  • De TC informeert betrokken captains over een eventuele loting, die onder toezicht van een bestuurslid zal plaatsvinden.
  • Eventueel eerder uitgelote teams in de zomercompetitie hebben bij de volgende jaargang voorrang bij de indeling van de competitieteams, mits het team voor tenminste 80% uit dezelfde spelers bestaat en het aantal uitgelote teams niet groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
 • Leden die bij Tautenburg staan ingeschreven als Competitielid hebben geen speelrecht in competities waarvoor geloot moeten worden.

 • Meer informatie via [email protected].
Inschrijving_Padel_Zomercompetitie_2024_INVUL.docx Inschrijving_Padel_Zomercompetitie_2024_PDF.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032