Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019

10 maart 2019


Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de:

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 20 maart 2019 om 20.00 uur in het clubhuis van Tautenburg aan de Dierenriem.

De stukken voor de ALV 2019 zijn te downloaden via https://www.tautenburg.nl/algemene_ledenvergadering (NB: werkt alleen als je ingelogd bent op Mijn Club).

Op deze vergadering zal worden besloten over een voorstel van het bestuur om de banen te vervangen. Tevens zal een voorstel voor een mogelijke aanleg van een padelbaan aan de orde komen.
 
We hopen op een grote opkomst! 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk