Werkgroep baanvervanging maakt meters

26 oktober 2018


De tennisbanen van Tautenburg zijn aan vervanging toe en het is de bedoeling dat de banen volgend jaar daadwerkelijk vernieuwd gaan worden. De werkgroep baanvervanging heeft via [email protected] en in de wandelgangen veel goede tips ontvangen en blijft sparren met leden. Dank daarvoor! We zijn intussen druk aan de slag met inventariseren en offertes opvragen. Daarna wordt het wikken, wegen en rekenen geblazen. In maart 2019 moet er een goed onderbouwd voorstel liggen voor de Algemene Ledenvergadering. Op 16 januari 2019 zal bij voldoende belangstelling een informatiebijeenkomst voor leden worden georganiseerd. Meer informatie hierover volgt in december 2018.

Lichte voorkeur ‘moderne smashcourt variant’
Na diverse gesprekken en het peilen van veel meningen lijkt er een voorkeur te zijn voor een nieuwe ondergrond die lijkt op het bekende ‘smashcourt’. Een smashcourt-achtige ondergrond lijkt qua speleigenschappen op gravel, maar valt onder de categorie ‘Roodzand kunstgrasbanen’ en combineert de voordelen van gravel en kunstgras (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Smashcourt). Diverse leden spreken over positieve ervaringen met deze ondergrond nadat zij bij andere clubs hebben gespeeld. Onder andere de betere stuit wordt als zeer prettig ervaren. Dit verhoogt overigens niet alleen het spelplezier voor recreanten en wedstrijdspelers. Ook vanuit tennis-technisch oogpunt en voor ontwikkeling van de tennistechniek van jeugdspelers, wordt door KNLTB en tennisscholen een ondergrond met betere stuit geadviseerd. Daarnaast zijn er de laatste jaren diverse varianten met namen als Advantage RedCourt en TennisPro Vision op de markt gekomen die weer verder zijn doorontwikkeld qua speleigenschappen en duurzaamheid. Belangrijke criteria die de werkgroep hanteert voor de keuze van een nieuwe ondergrond zijn onder andere: benodigde investering, onderhoudskosten, duurzaamheid, speleigenschappen, 12 maanden bespeelbaarheid en benodigde inspanningen voor baanonderhoud (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks). Behalve de mogelijkheid van vervanging door een nieuwe smashcourt-achtige ondergrond, zullen we vanzelfsprekend ook kijken naar de goedkopere optie om gewoon weer eenzelfde (verse) kunstgrasondergrond aan te leggen.

Baan 1 en 2 verleggen?
Verder is door een aantal leden geopperd om baan 1 en 2 in een andere richting te verleggen zodat er in bepaalde periodes van het jaar voor de spelers geen last is van laagstaande zon. Als werkgroep zien we behalve het duidelijke voordeel ook wel een groot nadeel van een eventuele omlegging. Nog los van de financiële investering voor het vernieuwen van hekwerk, ondergrond, verplaatsing van de lichtmasten en aanpassingen aan het terras die nodig zullen zijn. Daarbij heeft het terras een belangrijke functie om gezellig – al dan niet met een biertje in de hand onder de parasol – te kunnen kijken naar wedstrijden op baan 1. En dan wil je liever niet op een hoog hekwerk uitkijken (achterkant tennisbaan), dat ook nog eens erg dicht op het terras komt te staan. Om een goede afweging te kunnen maken zullen we nu eerst de financiële kant zo goed mogelijk in kaart brengen.

Padel
Sinds een aantal jaar is Padel in opkomst op de Nederlandse tennisbanen. Dit is een leuk alternatief om naast het tennis te beoefenen en veel verenigingen zijn enthousiast. Ook heeft de aanleg van Padelbanen bij verenigingen geleid tot aanwas van nieuwe leden, een extra Padelcompetitie, Padeltoernooien en extra barinkomsten. Vaak wordt Padel aangeboden als uitbreiding op het tennislidmaatschap of als apart lidmaatschap. Via de ledenpas en het afhangbord kan dan door deze leden een Padelbaan gereserveerd worden. De werkgroep gaat de mogelijkheid om een tweetal Padelbanen aan te leggen onderzoeken. Hiervoor zal een bestaande tennisbaan (baan 3 of 4) opgeofferd moeten worden en daarnaast zal een pittige investering nodig zijn. Meer informatie over Padel is te vinden via: https://www.knltb.nl/over-padel/wat-is-padel/

De werkgroep is de komende tijd nog druk bezig met het testen van banen bij andere verenigingen, offertes opvragen en alles uitwerken. In januari hopen we een goed beeld te hebben en onze bevindingen weer te kunnen delen met de leden. We houden je op de hoogte!

De werkgroep baanvervanging bestaat uit:
Ed Buitenhek (voorzitter), Ed van Zijl, Paul de Bruin, Walter Mosterd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk