Algemene Ledenvergadering op 30 september

11 september 2020

Beste Tautenburgers,
 
Door de corona-crisis kon in maart de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Het is belangrijk dat de leden op de hoogte zijn over hoe de vereniging ervoor staat en wat tot op heden deze corona-crisis voor gevolgen heeft gehad en de maatregelen die het bestuur heeft genomen om de financiële schade te beperken.
 
Het bestuur wil daarom op woensdag 30 september 2020 om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering houden. Of deze vergadering in het clubhuis kan plaatsvinden dan wel via videoverbinding is afhankelijk van de belangstelling. Daarom vragen we de leden die deze vergadering willen bijwonen dit uiterlijk 25 september 2020 kenbaar te maken via een mail aan [email protected]. Indien er leden zijn die de vergadering willen bijwonen maar niet over digitale middelen beschikken om dat vanuit huis te doen, dan kan dat aangegeven worden.
 
Bijgaand de agenda, de notulen van de ALV van vorig jaar en de financiële cijfers van de vereniging en het jaarverslag van de STAM. Er volgt nog via de mail een aangepaste begroting, omdat de bijgevoegde begroting is opgesteld voordat de corona-crisis uitbrak en de financiële situatie zodanig anders is geworden dat het bestuur nog een aangepaste begroting zal presenteren.
 
Het bestuur
notulen alv 20032019.pdf agenda ALV september 2020.pdf Jaarrekening TV Tautenburg 2019 definitief.pdf jaarverslag stam 2019.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk