10-rittenkaart tot december 2018

08 oktober 2018

Beste jeugdleden en ouders, 
 
Zoals jullie weten stopt Paul per 1 januari a.s. als tennistrainer bij onze club. Teneinde de overgang naar een nieuwe trainer soepel te laten verlopen en tegelijkertijd iedereen de gelegenheid te bieden om tot het einde van deze lescyclus gebruik te maken van de 10-rittenkaarten, heeft het bestuur met Paul de volgende afspraken gemaakt: 


  • Iedereen met een strippenkaart die is uitgegeven na 30 juni 2018 kan in de week van 14 december 2018 (laatste trainingsweek) bij Paul het verzoek doen om het openstaande saldo teruggestort te krijgen. Verzoeken voor teruggave na 18 december worden niet meer ingewilligd. 
  • Dezelfde 10-rittenkaart kan door meerdere kinderen uit een gezin gebruikt worden. 

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die stellen via [email protected] 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier met de trainingen! 
 
Sportieve groet, 
De jeugdcommissie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk