Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetitie 2024 Padel

Je kunt je inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie die wordt gespeeld in april en mei 2024. 

Inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2024 is mogelijk tot en met 17 december 2023.

Je kunt je inschrijven voor een gemengde (genderneutrale) of damescompetitie (nieuw!) op vrijdag, zaterdag of zondag (s.v.p. onderstaand WORD-(invul)formulier of PDF-formulier downloaden en opsturen naar [email protected]).

Welke teams en competitiesoorten kunnen worden ingeschreven staat in het inschrijfformulier, je kunt dit ook teruglezen via de website van de KNLTB. Inschrijven betekent niet automatisch deelname. Het aantal in te schrijven teams is gemaximeerd, afhankelijk van de speeldag. Bij over inschrijving van het aantal teams zal loting plaatsvinden. 

Wat je moet weten over de Voorjaarscompetitie 2024:

 • Er wordt gespeeld op vijf speeldagen, zie ook het overzicht speeldata van de KNLTB.

 • Op zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt er gespeeld in verschillende klassen. In alle padelcompetities wordt gespeeld om promotie/degradatie. De teamrechten gelden per competitie. Een team promoveert of degradeert dus naar dezelfde competitie het jaar daarna. Bijvoorbeeld: een team wordt kampioen in de Voorjaarscompetitie 2023 en promoveert naar een hogere klasse in de Voorjaarscompetitie 2024.

 • Voor de vrijdagavond geldt dat een wedstrijd-tiebreak (tot 10) wordt gespeeld ter vervanging van een eventuele derde set. Op de zaterdag en zondag worden drie volledige sets gespeeld.

 • Teams die zich inschrijven moeten rekening houden met een competitiebijdrage die afhankelijk is van het aantal thuiswedstrijden i.v.m. aantal benodigde ballen per wedstrijd (ballen mogen de teams na afloop houden). De bijdrage varieert van € 60,= tot € 100,= per team.

 • Ieder team wordt een keer ingedeeld voor kantine coördinatie-/ opruimdienst. Soms is het nodig dat teams die thuisspelen (deels) zelf de bardienst voor hun rekening moeten nemen of in geval er wel een (krappe) bardienstbezetting aanwezig is, deze de helpende hand bieden. 

 •  Het is goed om te weten dat inhaaldagen bedoeld zijn als uitwijkmogelijkheid indien niet gespeeld kan worden door slechte weersomstandigheden. Het is niet de bedoeling dat je deze dagen gebruikt om een wedstrijd te verplaatsen omdat onvoldoende spelers beschikbaar zijn. In een dergelijk geval probeer je eerst invallers te regelen en als dat niet lukt probeer je in overleg met de tegenstander een ander moment te kiezen. Daarbij is het uitgangspunt van de KNLTB dat dat vóór of na de werkelijke speeldag is en in ieder geval voor de laatste speeldag (is niet inhaaldag).  

 • De KNLTB hanteert een streng boetesysteem, bijvoorbeeld:
  • Teams die zich terugtrekken uit de competitie betalen een boete van € 115 of € 225 (als indeling al bekend is) aan de KNLTB.
  • Teams die een wedstrijd niet op komen dagen betalen een boete van € 90 aan de KNLTB.

 • Inschrijven betekent niet automatisch deelname. Het aantal in te schrijven teams is gemaximeerd.
  • Vrijdagavond maximaal 6 teams
  • Zaterdag maximaal 6 teams
  • Zondag maximaal 6 teams

 • Indien loting noodzakelijk is als gevolg van overinschrijving voor een bepaalde speeldag, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  • Gemengde- en damesteams bestaan uit minimaal 5 spelers.
  • Spelers spelen minimaal drie keer mee.
  • De TC informeert betrokken captains over een eventuele loting, die onder toezicht van een bestuurslid zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2023 om 19.30 uur in de kantine van Tautenburg.  
  • Eventueel eerder uitgelote teams hebben bij de volgende jaargang van de betreffende competitie voorrang bij de indeling van de competitieteams, mits het team voor tenminste 75% uit dezelfde spelers bestaat en het aantal uitgelote teams niet groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
 • Het is mogelijk om als speler/invaller in meerdere teams te spelen, mits dit niet op dezelfde speeldag is.

 • Leden die bij Tautenburg staan ingeschreven als Competitielid hebben geen speelrecht in competities waarvoor geloot moeten worden.

 • Meer informatie via [email protected].
Inschrijving_Padel_Voorjaarscompetitie_2024_INVULFORMULIER.pdf Inschrijving_Padel_Voorjaarscompetitie_2024_INVULFORMULIER.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032